Historie rondleiding door de democratie

Medio 2011 was er de eerste brainstorm over het idee van onze vrijwilliger Jaap Pilon: De organisatie van een cursus “Mensen met een verstandelijke beperking en hun rol bij het politieke besluitvormingsproces”.

We hebben samen het nodige veldonderzoek verricht en kwamen steeds meer tot de conclusie dat deze rol bijna nihil was.
Aan Bert van de Weerd, eveneens vrijwilliger bij Buitenzorg, werd gevraagd of hij, gezien zijn onderwijs- en politieke ervaring, ook mee wilde doen bij de uitwerking van de plannen.

Vervolgens hebben we de ideeën – als samenwerkingsverband tussen Buitenzorg en Jaap Pilon – Spreker & Presentator – verder uitgewerkt.

12 maart 2013 zijn we gestart met negen cursisten.
Tijdens de cursus “ Ontdekkingstocht door de Democratie” hebben deze negen mensen met een verstandelijke beperking in acht maanden geleerd wat er allemaal komt kijken bij de politiek en hoe het politieke besluitvormingsproces werkt. Na gesprekken met raadsleden, wethouders, de griffier en een drietal bezoeken aan het gemeentehuis, wilde deze mensen graag laten zien wat ze zoal geleerd hadden.
Ter afsluiting van hun cursus, werd op 11 december 2013 een bijzondere raadsvergadering gehouden in de bomvolle raadzaal van het gemeentehuis van Veenendaal. Deze raadsvergadering stond onder voorzitterschap van Burgemeester Wouter Kolff en werd ondersteund door griffier Wil van Wel.
Vervolgens werd de gemaakte DVD van de raadsvergadering, in een feestelijke bijeenkomst met alle cursisten, aangeboden aan Burgemeester Wouter Kolff.

Inmiddels hadden we met deze cursus de (landelijke) pers gehaald.

Het doel was echter om “Den Haag” te overtuigen van de noodzaak om ook deze ‘bijzondere’ gewone mensen serieus te nemen.
Uit de gesprekken kwam immers naar voren dat de betrokkenen, als er verkiezingen zijn, wel over een stempas beschikken en dus ook hun stem uit zouden mogen brengen maar, bijvoorbeeld op school, geen gelegenheid hadden gehad om kennis op te doen over de politiek. “Als we het er in ons land over eens zijn dat mensen met een verstandelijke beperking zo veel mogelijk moeten kunnen deelnemen aan de maatschappij, dan moet je daar wel de mogelijkheden voor bieden. Als deze mensen een stempas ontvangen, dan zullen ze wel wegwijs gemaakt moeten worden in de politiek”, aldus Pilon en Van de Weerd.

Een groot deel van de 120.000 (!) mensen met een verstandelijke beperking in Nederland, die een stempas ontvangen, en dus mogen stemmen, heeft geen idee wat ze met dat kiesrecht aan moet. Vaak begrijpen ze de politiek niet goed en wordt er niet gestemd.

30 juni 2015 was de start van de 2e cursus. Nu met 14 cursisten.

De deelnemers zijn op 14 maart jl. bij minister Plasterk van Binnenlandse Zaken op bezoek geweest.

IMG_0114

Zij hebben hem een petitie aangeboden met de vraag “Waarom mag niemand mij in het stemhokje helpen bij het uitbrengen van mijn stem?”. Door middel van de petitie wilden ze er bij de minister op aandringen de Kieswet te wijzigen.

Cursusleiders Jaap Pilon en Bert van de Weerd leggen uit waarom: “Met de stempas en het paspoort naar een stembureau gaan, lukt wel, maar daarna beginnen de problemen. Wat staat er allemaal op het stembiljet en waar staat precies het hokje dat je wilt aankruisen. Bij de vorige verkiezingen zijn er mensen teleurgesteld het hokje uitgelopen zonder te kiezen, omdat het te moeilijk was”.

IMG_0113(1)

Minister Plasterk begreep het probleem goed, alleen de Kieswet kan daarin niet aangepast worden. Kiezers mogen niet beïnvloed worden en de kans op beïnvloeding als iemand bij je in het kieshokje kan niet worden uitgesloten.

Er wordt wel gekeken naar een experiment om pictogrammen van partijen of foto’s op de stembiljetten aan te brengen, zodat het wellicht minder ingewikkeld wordt.

Nog even geduld dus en wie weet kan er de volgende keer wel gestemd worden.

Uiteraard waren we teleurgesteld….
Maar vervolgens kregen we een uitgebreide rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer door Tweede Kamerlid Roelof Bisschop en werd dit onderwerp ook daar nog een keer aan de orde gesteld.

En als kers op de taart werden we door politiek verslaggeefster Margreeth Boer als VIPS ontvangen in de studio’s van de NOS / Politiek Den Haag.

Wederom hadden we de landelijke pers gehaald, die ons overigens ook wil blijven volgen.

Het was een buitengewoon historische en enerverende ervaring!

Namens onze kanjers: Bert, Astrid, Marius, Josefien, Arie, Melinda, Phylis, Erwin, Petra, Bjorn, Ruben, Cor, Nico en natuurlijk Jaap en Bert onze grote dank aan:
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. Ronald Plasterk
Tweede Kamerlid Dr. Roelof Bisschop
De mensen ven het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de mensen van de Tweede Kamer voor hun buitengewoon vriendelijke ontvangst van onze cursisten.

Margreeth Boer, Politiek verslaggever NOS Radio en alle mensen van de NOS die ons als VIP’S hebben ontvangen in de studio’s en op de redactie van Politiek Den Haag.

Uiteraard gaat het hier niet bij blijven……
Dus: wordt vervolgd !