Tuin

Aan het Ruisseveen hebben we een prachtig Buitenzorg tuincomplex. Vrijwilligers mogen hier hun eigen tuintje onderhouden en de opbrengst deels voor zichzelf houden.

De vrijwilliger is als tegenprestatie verplicht, volgens het tuinreglement, twee dagdelen zorg te dragen voor de begeleiding van een man of vrouw met een verstandelijke beperking, die in het kader van de Dagbesteding bij Buitenzorg actief is. Deze ‘doelgroeper’ bewerkt de tuin  samen met de aanwezige Buitenzorg vrijwilligers. De doelgroeper staat onder toezicht van een professionele coördinator, die in dienst is bij een zorg verlenende instantie.

Wilt u informatie over de dagbesteding in onze tuin? Kijk dan op de website van Zideris Dagbesteding bij Buitenzorg.

Vrijwilliger worden bij onze tuin? Wij zoeken nog enkele tuinvrijwilligers voor de maandag- en donderdagochtend.

Wil je meer weten, stuur een e-mail naar info@stichtingbuitenzorg.nl; dan word je snel verder geholpen.