handsresizedpng
Group-82-1
Group-82
Group-86

Bijeenkomst Sociale Veiligheid – 29 januari

In totaal waren we met 31 vrijwilligers om kennis te maken met Magda van der Wees, onze nieuwe externe vertrouwenspersoon. Uit bijna elke groep was er wel iemand, van jong tot oud. Hieronder een verslag.

 

Presentatie van Magda van der Wees

Magda stelde zich voor en vertelde over wanneer je wel of niet bij haar terecht kunt en wat dan de vervolgstappen zijn. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over welke situaties je wel of niet grensoverschrijdend vindt. Goed om dat met elkaar te bespreken, want de meningen verschilden soms wel.

 

Welke drie ‘regels’ van Buitenzorg zijn voor jouw groepje het belangrijkste?

In kleine groepjes gingen we met elkaar in gesprek. In beide sessie werden de regels 1,2 en 4 genoemd als de belangrijkste:

1.       We accepteren en respecteren de ander zoals hij is en discrimineert niet. Iedereen telt mee en je negeert de ander niet

2.       Je doet niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. Je spreekt mét jouw deelnemers of collega’-vrijwilliger en niet óver hen.

4.       Je houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft, je valt de ander niet lastig, je komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

En regels 6, 8, 9 en 12 werden ook nog genoemd.

 

Op de vraag aan Magda van der Wees: Waarom spreken mensen elkaar niet aan?

“Vaak is men bang voor de relatie die je hebt met de ander.”

 

Wat doe je als iemand zich niet aanpast?

“Dan heb je verschillende opties. Je kunt bijvoorbeeld een klacht indienen bij het bestuur. Of contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Of je lost het op met je coördinator. In ieder geval trek je zo snel mogelijk aan de bel.”

 

Gedrag vanuit de doelgroep/deelnemers

Naast dat we te maken kunnen hebben met ongewenst gedrag tussen vrijwilligers onderling, speelt bij Buitenzorg ook dat het gedrag van de doelgroep/deelnemers als ongewenst kan worden ervaren. Voor de doorgewinterde vrijwilliger vast niet lastig ook niet als je elkaar al heel lang kent. Maar voor nieuwe vrijwilligers kan het omgaan met de doelgroep overweldigend zijn en soms zelfs een onveilig gevoel geven. Frida merkt hierbij op dat jongere generaties ‘met een beperking’ vaak hebben geleerd wat wel kan en wat niet (in gedrag). Maar de oudere generaties met een beperking hebben dat veel minder geleerd.

Tip: heb aandacht voor die nieuwe vrijwilliger en biedt veiligheid en een luisterend oor!

 

We merken dat er behoefte is aan meer kennis hierover. We gaan onderzoeken of er een training is of dat er ‘regels’ te formuleren zijn voor de doelgroep. Er zijn natuurlijk veel meer andere organisaties die hiermee te maken hebben, allicht kunnen we van hen leren.

 

Antwoorden van deelnemers op de slotvragen

Hoe wil jij het veiliger maken?

·         Meer aandacht voor opvang, nieuwe vrijwilligers.

·         Nieuwe vrijwilligers ‘opvangen’ en niet laten ‘spartelen.’

·         Geen input in deze ….. “Te kort bij de klup”!

·         De gedragsregels altijd blijven hanteren.

·         Actief reageren op ongepaste opmerkingen.

·         Geen onveilig gevoel gehad, dus niet van toepassing.

·         Ik zou niet weten wat er nog meer mee moet.

·         Geen idee. Geen onveilig gevoel.

·         Weet ik niet

·         Geen idee.

·         Geen idee.

·         Signaleren en met elkaar in gesprek blijven.

·         Blijf met elkaar in gesprek.

·         Signaleren en bespreken.

·         Met elkaar in gesprek blijven.

·         Normen en waarden.

·         Ook deze bijeenkomst was voor mij nog onwennig. Omdat ik nog steeds weinig mensen ken en een rondje kennismaking, zou ik fijn gevonden hebben.

·         Leerzaam blij dat het gebeurt. Tip/feedforward: casussen spelen, tips geven op de manier van gesprek voeren/aanspreken.

·         Aanspreken op gedrag.

·         Proberen om steeds opnieuw oprecht te bezien waarom we als vrijwilliger dit werk doen?

·         Veiligheid.

·         Blijf bewust.

·         Door te adviseren om het gesprek aan te gaan.

 

Wat vond je van deze bijeenkomst?

·         Je leert elke keer weer wat

·         Heel nuttig, aangezien ik vrij ‘nieuw’ ben binnen buitenzorg

·         Positief – leuk om andere vrijwilligers te leren kennen.

·         Is me erg meegevallen, Het is goed gebracht.

·         Prima bijeenkomst Helder verhaal. Goed begeleid.

·         Nuttig verfrissend.

·         Prima bijeenkomst fijne opfrisser.

·         Leerzaam.

·         Nuttig.

·         Goed. Informatief.

·         Heel nuttig. Leerzaam.

·         Nuttig.

·         Fijn om het nog eens te horen.

·         Informatief.

·         Was goed er te zijn.

·         Ik kom op dit moment geen moeilijke dingen tegen.

·         Leerzaam.

·         Heel leerzaam. En nuttig!

·         Nuttig – Leuk Interacties  Positief.

·         Zeer nuttig om wat vaker zo met elkaar te brainstormen.

·         Veiliger maken: kleinere gespreksgroepjes maximaal 3. Iedereen aan het woord laten, meer ruimte voor.

·         Leerzaam en nuttig om dit soort dingen samen te bespreken.

·         Heel fijn. Goed dat er zoveel aandacht is voor deze gedragsregels. Anders gaan ze snel In de la/ bureau.

·         Leerzaam.

·         Heel goed. Goed dat er wat interactie was. Ook fijn dat alle meningen juist zijn.

·         Leuk en verstandig.

 

PowerPoint van de bijeenkomst op 29 januari.

VP Buitenzorg-pdf

Deel dit bericht: