Huurcontract

 • Er is altijd minimaal één medewerker van Buitenzorg aanwezig.
 • Huur is alleen mogelijk als u ook consumpties gebruikt. Het is niet toegestaan uw eigen eten of drinken mee te nemen. Op verzoek zenden wij u graag onze prijslijsten en cateringmogelijkheden. In principe zijn al uw wensen bespreekbaar.
 • De catering dient uitsluitend via Buitenzorg geregeld te worden, waarbij u uit een breed scala aan mogelijkheden kunt kiezen. Wij adviseren u graag.
 • Het maximaal toegestane aantal gasten is 75.
 • Indien gewenst kunt u een beamer met projectiescherm huren voor € 50,00.
 • Als u gebruik maakt van de geluidsinstallatie, dient u ervoor te zorgen dat er geen overlast voor de buurt ontstaat. De aanwezige Buitenzorg-medewerker is te allen tijde bevoegd dit te controleren en waar nodig het volume aan te passen.
 • Er is op het parkeerterrein tegenover het gebouw voldoende gratis parkeergelegenheid.
 • Om 24:00 uur dient het gebouw opgeruimd en afgesloten te zijn.
 • U dient onze offerte binnen 1 week, ondertekend voor akkoord, op te sturen naar Stichting Buitenzorg, Postbus 1123, 3900 BC  Veenendaal of per e-mail aan: buitenzorg.beheerder@ziggo.nl.
 • Na afloop ontvangt u de factuur voor de gebruikte consumpties, catering en huur.
 • Stichting Buitenzorg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van uw eigendommen.
 • Door u of uw gasten veroorzaakte schade zullen wij te allen tijde op de huurder verhalen.
 • Bij onverhoopte annulering zijn wij genoodzaakt de reeds gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.