Dragonderbezoek Commissaris van de Koning, Burgemeester en Wethouders