handsresizedpng
Group-82-1
Group-82
Group-86

Van de bestuurstafel

Namens het bestuur mag ik dit keer een voorwoord schrijven.

Sinds ik als bestuurslid ben opgenomen in Buitenzorg met de taken sport en ondersteuning coördinatoren van de verschillende activiteiten voor onze deelnemers, ontdek ik wat een mooie, maar ook soms gecompliceerde, stichting Buitenzorg is. Enerzijds is beheer van grond, gebouwen en voorzieningen een belangrijk onderdeel, maar ook de ondersteuning en het managen van meer dan 100 vrijwilligers vraagt om aandacht en een soort van professionaliteit. Maar het belangrijkste zijn toch de mensen met een verrijking (vind ik een betere term, want misschien zijn wij wel degenen met beperkingen) die wij onze doelgroep noemen. De bedoeling van Buitenzorg is het organiseren en uitvoeren van leuke en interessante activiteiten voor deze doelgroep. Al het andere doen we om dit waar te kunnen blijven maken.

Tijdens een strategie dag van het bestuur (in april) hebben wij het hier uitgebreid over gehad. Want soms is er zoveel te regelen dat we soms bijna uit het oog verliezen waarom we dit allemaal doen. We hebben ook goed stilgestaan bij het voor iedereen duidelijk organiseren en stroomlijnen van alles wat er komt kijken om als Buitenzorg die fantastische stichting te blijven voor doelgroepers en vrijwilligers.

Ook in het coördinatorenoverleg van maandag 27 mei was dit het belangrijkste gespreksonderwerp. Mooi om te zien en te horen hoe de verschillende coördinatoren enthousiast vertelden over hun activiteiten en hun deelnemers. Veiligheid was een ander belangrijk onderwerp. Er is besloten om werk te maken van een soort basiscursus voor alle vrijwilligers waarin we gaan leren wat we moeten doen bij calamiteiten. Denk daarbij aan levensreddende handelingen en een veilige ontruiming. Deze cursus zal worden opgenomen in een soort bijscholingsprogramma voor vrijwilligers. Hierbij denken we (met een knipoog) aan de naam Buitenzorg Academie. Te denken valt aan avonden over onderwerpen als autisme, epilepsie of moeilijk verstaanbaar gedrag. Maar we willen vooral kijken waar behoefte aan is bij onze vrijwilligers.

En nu zit het seizoen er bijna op en maken we ons op voor een grootse viering van ons 30-jarig bestaan. Een mijlpaal die we samen met doelgroepers, vrijwilligers en vrienden willen vieren. Het bestaan van Buitenzorg is het vieren waard. Wij zijn uniek in Nederland en er zijn weinig plaatsen waar de vrije tijd activiteiten voor mensen met een verrijking zo goed en mooi georganiseerd zijn.

Laten we hier trots op zijn en laten we met plezier voortzetten wat we al 30 jaar doen: er zijn voor onze bijzondere naasten en er zijn voor elkaar.

Als bestuur willen wij iedereen die zich dit seizoen weer, direct of indirect, heeft ingezet voor onze mooie deelnemers, zeer hartelijk bedanken. Zonder jullie is er geen Buitenzorg. Wij wensen jullie allemaal een mooie zomer. En we zien elkaar weer terug op 30 augustus bij de start van het nieuwe seizoen.

Namens het bestuur,
Martin Schuitemaker

Deel dit bericht: