handsresizedpng
Group-82-1
Group-82
Group-86
Foto De Lampion

Van de bestuurstafel

Namens het bestuur wensen wij iedereen een gelukkig en gezond 2024, vooral aan degenen die niet aanwezig waren bij de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar markeert het dertigjarig bestaan van de organisatie, een periode die al heel mooi is begonnen met het winnen van de vrijwilligersprijs van Veenendaal De Lampion. De prijs werd uitgereikt door burgemeester Gert Jan Kats tijdens een drukbezochte receptie. Een mooie kroon op de inzet van vrijwilligers in de afgelopen dertig jaar.

Het afgelopen jaar was vol ontwikkelingen voor Buitenzorg. Belangrijke gebeurtenissen omvatten de renovatie van de BuitenTuin, personeelswijzigingen waaronder Bianca als vrijwilligerscoördinator en Diona als beheerder van de theeschenkerij en een herverdeling van bestuurstaken. De organisatie blijft groeien, wat een meer bedrijfsmatige benadering vereist, met uitdagingen zoals complexere wet- en regelgeving.

Buitenzorg bevindt zich in het laatste jaar van ondersteuning door het Oranjefonds in het project “De Verschilmakers”. Dit heeft geleid tot organisatorische verbeteringen en nieuwe beleidsontwikkelingen, waaronder een nieuw vrijwilligersbeleid en tuinreglement. Er is echter bezorgdheid over de financiën, met minder subsidie van de gemeente Veenendaal en het einde van de Oranjefonds-ondersteuning.

Een drietal nieuwe bestuursleden zijn toegetreden. Stephanie heeft zich al voorgesteld en Geert en Martin doen dat in deze Binnenpost. Toekomstplannen omvatten de vernieuwing van de digitale Binnenpost, een digitaal kwartaalmagazine en het verkennen van intensievere samenwerking met externe partijen. Er zal uiteraard ook aandacht zijn voor de viering van het dertigjarig bestaan met verschillende activiteiten georganiseerd door een jubileumcommissie.

Nogmaals bedanken we alle vrijwilligers voor hun inzet en we moedigen iedereen aan om als ‘Verschilmakers’ door te gaan in hun waardevolle werk. Veel plezier, gezondheid en succes in het komende jaar.

Met vriendelijke groet,
Gerrit van de Weerd

Deel dit bericht: